Klinický psycholog a psychoterapeut pro děti, dospívající a jejich rodiny, i dospělé
Ostrovského 3 Praha 5 - Anděl Tel.: 721 963 471

Profil

PhDr. Bernadeta Bechyňová

PhDr. Bernadeta Bechyňová

Praxe

 • Filozofická fakulta UK – jednooborová psychologie, diplomová práce u Doc. Matějčka, 1989
 • odborná stáž na psychiatrické klinice v Osnabrücku v rámci ročního pobytu v Německu, 1990
 • Dětská psychiatrická klinika FN Motol v Praze (Dětská psychiatrická klinika FN Motol) – klinický psycholog, 1991 – 2009
  Věnovala jsem se psychodiagnostické a psychoterapeutické práci se školními dětmi, dospívajícími a jejich rodinami. V posledních letech jsem se zaměřovala zejména na práci s pacienty s úzkostnými poruchami, poruchami příjmu potravy a psychosomatiky. Pracovala jsem také s pacienty se sebevražedným chováním, sebepoškozováním a s pacienty s posttraumatickou stresovou poruchou. Několik let jsem se podílela na specializovaném programu diagnostiky dětského autismu. Psychoterapeutická práce představovala individuální a skupinovou terapii a rodinnou terapii. V posledních letech jsem vedla skupinovou psychoterapii pro pacienty s poruchami příjmu potravy. Pro pacienty s PPP jsem rovněž vedla psychoterapeutickou skupinu zaměřenou na práci s tělem.
 • výuka v oblasti psychoterapeutické propedeutiky a komunikačních dovedností studentů 2. LF UK, 2000 – 2009
 • soukromá psychologická praxe souběžně s DPK FN Motol, 2002 – 2009
 • skupinové psychoterapeutické programy práce s tělem pro lidi s psychosomatickými obtížemi, od 2004
 • Ordinace klinické psychologie a psychoterapie pro děti, dospívající a dospělé, od 2009

Odborné vzdělání

 • atestace v oboru klinické psychologie, 1997
 • funkční specializace v systematické psychoterapii, 1998
 • licence k výkonu samostatné práce v oblasti klinické psychologie vydaná MZČR, 2006
 • atestace v oboru dětská klinická psychologie, 2008

Psychoterapeutické výcviky a odborné kursy

 • Výcvik v Biosyntéze – psychoterapie orientovaná na tělo www.biosynteza.cz
 • Výcvik v rodinné terapii
 • Výcvik v psychodynamicky orientované skupinové terapii www.sur.cz
 • Dlouhodobý kurs v katatymně imaginativní psychoterapii www.cskip.cz
 • Specializovaný kurs práce s traumatem u PhDr. Yvonny Lucké

Členství v odborných organizacích

 • Asociace klinických psychologů
 • Česká psychoterapeutická společnost při České lékařské společnosti J. E. Purkyně
 • Český institut pro Biosyntézu