Klinický psycholog a psychoterapeut pro děti, dospívající a jejich rodiny, i dospělé
Ostrovského 3 Praha 5 - Anděl Tel.: 721 963 471

Co nabízím

  • Individuální psychoterapie dospívajících představuje pravidelná setkávání dospívajícího a terapeuta, při kterých terapeut pomáhá klientovi, aby se lépe zorientoval ve svém problému, a to s přihlédnutím ke všem vývojovým specifikám a potřebám období dospívání.
  • Individuální psychoterapie dospělých spočívá v pravidelných setkáváních klienta s terapeutem, během kterých terapeut pomáhá klientovi lépe se zorientovat sám v sobě, ve svých pocitech, v tom, co se děje kolem něj, ve vztazích s ostatními lidmi. Jde o proces prohloubení kontaktu s vlastním duševním a tělesným prožíváním, nacházení vnitřních zdrojů, rozvíjení rozmanitých vnitřních kvalit a zkoumání možností, jak odložit nefunkční stereotypy v chování. Vede k hlubšímu sebepoznání, osobnostnímu růstu. Možnost psychoterapie zaměřené na tělo www.biosynteza.cz
  • Rodinná terapie znamená společná setkávání rodinných příslušníků a terapeuta. Představuje možnost otevřeně mluvit o konfliktních otázkách v bezpečném prostředí s cílem porozumět příčinám často se opakujících konfliktů. Každý člen rodiny může vyjádřit své vnitřní postoje a pocity bez vzájemného posuzování a hledání viníka. Může tak lépe porozumět postojům druhého a objevit nové možnosti vzájemné komunikace.
  • Psychodiagnostika dětí a dospívajících je odborné zhodnocení problému dítěte nebo dospívajícího, tzn. diagnostikování obtíží či eventuální duševní poruchy nebo onemocnění. Vyšetření zahrnuje podrobný rozhovor s dítětem a jeho rodiči při použití dotazníkových, testových a projektivních metod.
  • Terapeutický skupinový program vycházející z principů biosyntézy – Tělo jako cesta ke zdraví.
    Program je zaměřený na práci s tělem.